Women In Bussiness Kulübü

Topluluk/Kulüp Tanıtımı

Amaçları

  1. Galatasaray Üniversitesi kadın lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, mezunların ve öğretim üyelerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerini artırarak, ayrımcılıkla ilgili bir kariyer ağı kurulması,
  2. Kurulan ağın, iş dünyasındaki başarılı rol modeller ile bir araya gelmelerini sağlayarak bu yolla genç kadınların üniversite ve iş hayatında doğru yönlendirilmesi ve geleceğin iş kadınlarına yönelik olan bilinçlendirme çalışmalarını kampüse taşımak,
  3. Kadınların iş dünyasındaki başarılı rol modeller ile bir araya gelmelerini, onlardan iş hayatının sırlarını öğrenmelerinin ve ağlarını daha üniversite sıralarında örmeye başlamalarını düzenlediği etkinlikler, seminerler, şirket gezileri ve paneller ile sağlamak.
  4. Kadınlar için iş ortamının gereksinimlerinin benimsenmesidir.
  5. İş hayatında kadının yeri konusuna ilgi duyan erkek öğrencilerin de konu hakkında bilinçlendirilmesi, sorular ve yöntemler konusunda aydınlatılmasıdır.

Faaliyet Alanları

Women In Business Kulübü, nitelikli kadın istihdamı alanında ve üniversiteli kadınların kariyer alanındaki yetkinlikleri alanlarında faaliyet gösterir.

Yönetim

Topluluk/Kulüp Başkanı Bengisu ÇEVİK
Topluluk/Kulüp Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Bilge Öztürk GÖKTUNA
Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler)
Kulüp Başkanı Bengisu ÇEVİK
Başkan Yardımcısı Büşra SAVRAN
Başkan Yardımcısı Zeynep CANBULAT
Sayman Helin ASLANTAŞ
Genel Sekreter Emine Öğüç ERSOY
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Nülifer BOZKUŞ
Üye Hilal KILIÇOĞLU
Denetleme Kurulu (Asıl Üyeler)
Başkan  Berfin BAŞAK
Üye Emre GEDİK
Üye Melis GİRİTLİOĞLU
Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Sena KILIÇ

Topluluk/Kulüp İletişimi

Email: womeninbusinesskulubu@gsu.edu.tr

GALERİ