Üniversitemizde öğrenci ve personele kaliteli, hijyen ve doğru beslenme koşullarına uygun yemek servisi sunabilmek amacıyla; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihale ile Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü, Galatasaray Lisesi Beyoğlu Kampüsü ve Galatasaray İlkokulu Şişli Kampüsünde yemek hizmeti verilmektedir.  

Galatasaray Üniversitesi öğrenci ve personel yemekhanelerinde turnike sistemi uygulanmaktadır. Yemek bedelleri, öğrenci ve personel kimlik kartlarına  yemekhanelerde bulunan kiosklardan ya da Başkanlığımız Öğrenci Sosyal Hizmetler bürosunda yer alan "Yükleme Merkezi" nden doldurulmaktadır. Yemek yiyenlerin sayıları on-line olarak takip edilmekte ve yüklenici firmaya günlük olarak bildirilmektedir.  

Üniversitemiz öğrencilerinin talepleri üzerine, öğrencilerimize akşam yemeği ve sabah kahvaltısı imkanları da sunulmuş ve bu imkanlardan personelimizin yararlanması da Rektörlükçe uygun görülmüştür. Yemek ücretleri, her yıl yapılan ihale sonucu ile Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine uygun olarak Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Bütçe Uygulama Tebliğinde belirlenen bedeller gözönüne alınarak, Yönetim Kurulunca belirlenir.   

Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararıyla her yıl ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye karşılıksız yemek bursu verilmektedir.

  1. Yemek Bursu Başvuru Koşulları
  2. Yemek Bursu Başvuru Formu
  3. Yemek Bursu Duyuruları