Üniversitelerin Sağlık Merkezlerinde verilecek sağlık hizmetleri, Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 11. maddesinde belirtilmiştir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Mediko-Sosyal Merkezinde, yönetmelikle belirtilen yükümlülükler kapsamında Üniversitemizin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü oldukları bireylerinin 1. Basamak Tedavi Hizmetleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri, Diş Hekimliği Hizmetleri, Laboratuar Hizmetleri vermektedir. 

Mediko-Sosyal Merkezinde; 1 Uzman Hekim, 1 Pratisyen Hekim, 1 Psikolog, 1 Diş Hekimi, 1 Hemşire ve 1 Laborant bulunmaktadır.