Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmalarını yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik, tiyatro vb. faaliyet alanlarında kursların açılmasını sağlar, çalışma grupları, korolar oluşturarak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi, kültürel gezi vb. faaliyetlerde bulunabilmeleri için Öğrenci Kulüpleri aracılığıyla etkinlik planlayıp gerçekleştirir.