Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak ve onlara birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme, eğlenme ve spor alışkanlıkları kazandırmak amacıyla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.