Galatasaray Üniversitesinde öğrencilerin ders dışı faaliyetleri Üniversite Yönetim Kurulunun kabul ettiği Yönerge ve İç Tüzük hükümleri uyarınca yürütülmektedir.

Öğrenciler bir öğretim görevlisi başkanlığında ilgi alanlarına uygun konularda faaliyet göstermek amacı ile çeşitli kulüpler kurabilmektedirler.

Yeni Kurulacak Kulüplere Ait Başvuru Belgeleri
Galatasaray Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Toplulukları
Galatasaray Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Toplulukları