Galatasaray Üniversitesi’nde öğrencilerin ders dışı faaliyetleri Üniversite Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği Yönerge ve İçtüzük hükümleri uyarınca yürütülmektedir.

Öğrenciler bir öğretim görevlisi başkanlığında ilgi alanlarına uygun konularda faaliyet göstermek amacı ile çeşitli kulüpler kurabilmektedirler.

Kulüp kurmak için gerekli evraklar: