Topluluk/Kulüp Tanıtımı

Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, Galatasaray Üniversitesi’nin kurulmasından bir yıl sonra yani 1994-1995 eğitim öğretim yılında üniversitemiz öğretim görevlilerinden Nami Başer başkanlığında kuruldu. İlk yıllarında Serhat Akkaş, Zahra Bastion, Aziz Sarvan gibi profesyonel çalıştırıcılar eşliğinde faaliyetini sürdüren topluluğumuz 2001-2003 sezonundan beri dışarıdan destek almadan, sergilediği oyunların oyuncu ve teknik kadrosunu kendi üyeleriyle oluşturarak çalışmalarına devam ediyor.

Topluluğumuzun eski üyeleriyle bağları çok kuvvetlidir. Oluşturduğumuz mail ağı sayesinde topluluğumuzun mevcut ve eski üyeleri arasında sürekli iletişim sağlanır. Eski üyelerimiz GSÜTT’yi ve GSÜTT kültürünü birçok farklı alanda yaşatmaya devam ederken çeşitli çalışmalarla topluluğumuza katkıda bulunmayı sürdürürler.

Dönem başında yapılan tanışma toplantısının ardından “Sarı Sandalye” adlı etkinlikle yeni üyeler topluluğa giriş yapar. Her sene ortalama 20-25 aktif üyeyle ekim-aralık ayları arasında haftada iki gün olmak üzere temel oyunculuk, doğaçlama çalışmaları, sahne dinamiği, diksiyon, ses-nefes egzersizleri, bedenimizi tanımak ve bedenimizin sınırlarını keşfemek için yaptığımız etkinlikler ve teorik çalışmalarla harmanlanmış bir atölye dönemi geçirilir. Bir nevi usta-çırak ilişkisiyle ilerleyen süreçte 25 yıllık topluluk geleneği ve GSTT kültürü korunarak çalışmalar yapılır. Atölye yönetimini topluluğumuzun deneyimli üyesi/üyeleri üstlenir. İkinci dönemde topluluk, kendi içinden yönetmenler, oyuncular, teknik ekip üyeleri çıkararak seçtiği oyunları sergilemek üzere hazırlıklara başlar. Dönemin sonuna doğru provalar sonlanır. Oyunlar festivallerde, şehirlerarası turnelerde, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde ve İstanbul’un çeşitli sahnelerinde sergilenir. Günümüzde birçok tiyatrocunun profesyonelliğe geçiş döneminde tırmandığı basamaklardan biri olan topluluğumuz kurulduğu zamandan beri her sene en az bir oyun sergileyen ve her sene düzenlenen “Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali”nde ödüller alarak festival tarihinde iz bırakan topluluğumuz 25. Yılında covid-19 pandemisi nedeniyle çalışmalarını video konferans yöntemi kullanarak sürdürdü ve oyun sergileyemedi. Son olarak David Lindsay-Abaire’in “Kimberley Akimbo” ve Duşan Kovaçeviç’in “Dar Ayakkabıyla Yaşamak” isimli oyunlarını sergileyen topluluğumuz 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygun koşullar sağlanarak çalışmalarına devam edecektir.

Amaçları

Tiyatronun doğuşundan günümüze akım, ekol ve metotları üyelere aktarmak. Tiyatro topluluğu üyelerine ses, nefes, diksiyon ve oyunculuk eğitimleri vermek.

Çeşitli üniversitelerin tiyatro festivallerine katılarak, üniversitelerarası tiyatro bağını kurmak ve Galatasaray Üniversitesi'ni temsil etmek.

Faaliyet Alanları

Çeşitli üniversitelerle bağlantıda olarak ortak tiyatro projeleri geliştirmek, tiyatro teorisine dair atölyeler düzenlemek, sahne performansı sergilemek, üniversitelerarası tiyatro festivallerine katılmak vb. etkinlikler alanlarında faaliyet gösterir.

Yönetim

Topluluk/Kulüp Başkanı Kağan Emre BALCIOĞLU     
Topluluk/Kulüp Danışmanı Arş. Gör. Emirhan ALTUNKAYA
Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler)
Kulüp Başkanı Kağan Emre BALCIOĞLU     
Başkan Yardımcısı Gül Doğa SELVİ  
Başkan Yardımcısı Helin ELAYDIN
Sayman Onur AKBAY
Genel Sekreter Begüm ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Bensu DEMİRTOZ
Üye Zühre Duru BEKLER
Denetleme Kurulu (Asıl Üyeler)
Başkan  Mete Han ÇETİNER
Üye Beyza Nur TOYDEMİR
Üye Doğa Berkay ERDEK
Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Kardelen İÇÖZ

Topluluk/Kulüp İletişimi

Email: tiyatrokulubu@gsu.edu.tr