Siyaset Bilimi Kulübü

Topluluk/Kulüp Tanıtımı

Amaçları

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının; demokrasi, bireysel özgürlükleri, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet ve evrensel değerler konularında bilgilendirilmesine, bu konularla ilgili duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak; bu bilincin geliştirilmesi için aktiviteler düzenlemek; siyasal, toplumsal ve ilgili diğer konularda öğrenci ve çalışanların bilgilenmesi, fikir paylaşımında bulunması için çalışmalarda bulunmak.

Faaliyet Alanları

Siyaset Bilimi Kulübü, Siyaset Bilimi ve Siyaset Bilimini ilgilendiren alanlarda faaliyet gösterir.

Yönetim

Topluluk/Kulüp Başkanı Mehmet Ali KARTAL
Topluluk/Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Hakan YÜCEL
Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler)
Kulüp Başkanı Mehmet Ali KARTAL
Başkan Yardımcısı Rana DAGIZ
Sayman Bihter ÇÖPLÜ
Genel Sekreter Deniz Çağla KAVUT
Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Naz PALA
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Eren ÖZBULGAN
Üye  
Denetleme Kurulu (Asıl Üyeler)
Üye Ecem KILIÇ
Üye Buse EREN
Üye Kerem YILDIRIM
Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye  

Topluluk/Kulüp İletişimi

Email: siyasetbilimikulubu@gsu.edu.tr

GALERİ