Topluluk/Kulüp Tanıtımı

Amaçları

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin kendilerini daha etkin bi şekilde ifade edebilmelerini ve tartışma becerilerinin gelişmesini sağlamak. Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine organize bir şekilde düzenli olarak özgür tartışma platformunu sağlamak. İnterdisipliner bir eğitim sisteminden geçen öğrencilerin gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki münazara müsabakalarıyla Galatasaray Üniversitesi'nin öğrenci profilini tanıtmak ve Galatasaray Üniversitesi'nin temsilini sağlamak. Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin argümantatif ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek ve toplum önünde konuşma becerisi kazandırmak.

Faaliyet Alanları

Münazara etkinlikleri, konferans organizasyonları, münazara eğitimleri.

Yönetim

Topluluk/Kulüp Başkanı Ece Iraz ÇAM
Topluluk/Kulüp Danışmanı Doç. Dr. H. Murat DEVELİOĞLU
Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler)
Kulüp Başkanı Ece Iraz ÇAM
Başkan Yardımcısı Emirhan KINATAŞ
Başkan Yardımcısı Doğukan KALINOĞLU
Sayman Gülpembe SUT
Genel Sekreter Fatmanur Banu HAYIR
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Atilla ÇELEBİ
Üye Gökçe MERAKLI
Denetleme Kurulu (Asıl Üyeler)
Başkan  Latif Emre ŞİRİKÇİ
Üye İrem IŞIK
Üye Öykü KAYA
Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Rana SÖKMEN

Topluluk/Kulüp İletişimi

Email: munazarakulubu@gsu.edu.tr

GALERİ