Kuir Çalışmalar Kulübü

Topluluk/Kulüp Tanıtımı

Galatasaray Üniversitesi Kuir Çalışmalar Kulübü, 30 Eylül 2013 tarihinde kurularak Türkiye’de bir üniversite çatısı altında kurulan ilk resmi Kuir kulübü olmuştur. Galatasaray Üniversiteli LGBTQİA+lar olarak, kampüste bir çatı altında birleşmek, dayanışmak, kendimiz için güvenli alanları yaratmak ihtiyacıyla bir araya geldik. Kurulduğumuz günden bu yana maruz kaldığımız ayrımcılık ve şiddeti gündemleştirmek, kendimizi ve içinde bulunduğumuz toplumu dönüştürebileceğimiz araçlar üzerine çalışmak, bu alana dair akademik ve pratik tartışmalar yürütmek için çabalıyoruz. Bu amaçlarla içe dönük veya dışarıya açık atölyeler ve etkinlikler yürütüyoruz. Yeri geldi güvenli ilişkiler ve psikolojik şiddet üzerine konuştuk, özsavunma atölyesi yaptık; yeri geldi Pınar Selek gibi isimlerle tartıştık, Riff Cohen’le sohbet ettik. Film gösterimlerinden lubunca konferansına kadar geniş bir spektrumda etkinlikler düzenleyerek her alanda kuir açılımlar yaptık. Tüm bunları yaparken ana gayemiz kendimizi iyileştirmek, geliştirmek ve dayanışmak oldu. Okul içinde bunları yaparken, bir yandan da diğer üniversitelerdeki LGBTQİA+ ve kadın kulüpleriyle irtibat halinde kaldık ve birçok alanda ortaklaşıp birbirimizle dayanışma gösterdik.

İlerideki etkinliklerimizde ve topluluğumuzda seni de aramızda görmeyi çok isteriz. Eğer sen de bize katılmak veya sorularını sormak istersen lionqueer@outlook.com hesabına mail atarak bize ulaşabilirsin.

Amaçları

İnsan haklarına duyarlı, eşitlik ve adaletten yana öğrencileri bünyesinde toplamak ve bu bağlamda kültürel etkinlikler düzenlemek.

Kuir Çalışmaları Kulübü üyelerine akademik açıdan interaktif faaliyetler sunmak. Üniversitemiz öğrencilerinin cinsiyetler ve cinsel yönelimler arası eşitlik duyarlılığını sağlamak.

Faaliyet Alanları

Yönetim

Topluluk/Kulüp Başkanı Selvi GÜNERİ
Topluluk/Kulüp Danışmanı Dr. İdil ENGİNDENİZ ŞAHAN
Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler)
Kulüp Başkanı Selvi GÜNERİ
Başkan Yardımcısı Sude İNCE
Başkan Yardımcısı Asiye Gülçin Kaynak
Sayman Uğurhan TOPCUOĞLU
Genel Sekreter Alper KIR
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Tuana Seda HÜRMEN
Üye Abdullah Kaan DOĞANOK
Denetleme Kurulu (Asıl Üyeler)
Üye Batuhan ARSLAN
Üye Ece Iraz ÇAM
Üye Aydan ATAM
Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Baran AĞ

Topluluk/Kulüp İletişimi

Email: kuircalismalarikulubu@gsu.edu.tr