Topluluk/Kulüp Tanıtımı

2005 yılından bu yana varlığını sürdürmekte olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Kulübü, 100’ü aşkın üye ve 15’i aşkın etkinlikle her geçen gün büyüyen ve gelişen bir öğrenci kulübüdür. Kulüp bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile dünyada ve ülkemizde gerçekleşen hukuki gelişmeler farklı bakış açıları ile incelenmekte ve teorik bilgilerin pratik olarak pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Etkinliklerimize alanlarında uzman kişiler davet edilerek konular, en ince ayrıntılarına kadar incelenmektedir. İncelediğimiz konular ise hukukla sınırlı kalmamakta, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarını mümkün olduğunca ele almaya çalışmaktayız. Başlıca etkinliklerimiz arasında Meclis Simülasyonu, Konferans, Galatasaray-Bilkent-Koç Çalıştayı, Okuma Grubu, Söyleşiler, Lex Imperfecta Dergisi ve sene içerisinde yaptığımız çeşitli sosyal aktiviteler sayılabilir. Meclis Simülasyonu ile TBMM’nin bir simülasyonu hazırlanarak katılımcılara vekil rolü verilmekte, yasama organımızın küçük bir örneği üzerinden üniversite öğrencilerinin yasama faaliyetlerini birinci elden tecrübe etmeleri sağlanmaktadır. Konferansımızda, o sene içerisinde ülkemizi veya dünyayı etkileyen önemli bir konu seçilere bu alandaki uzman kişilerin görüşleri paylaşılmakta ve katılımcılara bu kişilerle doğrudan iletişime geçme imkânı sunulmaktadır. Okuma gruplarında edebiyat veya sinema tarihinde önemli roller oynamış, ayrıca hukuki konuları irdelemiş olan kitaplar ve filmleri beraber yorumlayarak üyelerimiz arasında bir müzakere ortamı tesis etmeye çalışıyoruz. Öte yandan dergimiz Lex Imperfecta kapsamında çeşitli yarışmalar düzenleyerek üniversitemiz öğrencilerini yazmaya teşvik ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tanıtım etkinlikleri ile de fakültemizdeki öğrencileri hukuk büroları ile buluşturarak onlara kariyer imkânları sunmaya çalışıyoruz. Etkinlikleri düzenlerken kendimizi geliştirmeyi hedeflesek de bunu yaparken fakülte yoğunluğundan sıyrılmayı; kahvaltı, paintball, rafting gibi çeşitli etkinliklerle eğlenmeyi ve üyelerimiz arasındaki iletişim bağlarını güçlendirmeyi de öncelikli bir amaç olarak görüyoruz.

Dördüncü unsur olarak kulüple ilgili vermek istediğimiz linkler: 

Amaçları

 

Faaliyet Alanları

 

Yönetim

Team Member

Emir Yıldırım

Kulüp Başkanı

Team Member

Salih Sina Tayfur

Başkan Yardımcısı

Team Member

Öykü Yeşilalioğlu

Başkan Yardımcısı

Topluluk/Kulüp Başkanı Emir YILDIRIM
Topluluk/Kulüp Danışmanı Araştırma Görevlisi Doğan KARA
Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler)
Kulüp Başkanı Emir YILDIRIM
Başkan Yardımcısı Salih Sina TAYFUR
Başkan Yardımcısı Öykü YEŞİLALİOĞLU
Sayman Batuhan BAĞLAR
Genel Sekreter Aykan KARPUZCU
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Doğukan KALINOĞLU
Üye Hasan Semih ÖZ
Denetleme Kurulu (Asıl Üyeler)
Başkan  Efsun ÇENGEL
Üye Can TAŞDEMİR
Üye Emine Öğüç ERSOY
Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Mehmet Bahadır GÖZGÜ

Topluluk/Kulüp İletişimi

hukukkulubu@gsu.edu.tr

GALERİ