European Horizons Kulübü

Topluluk/Kulüp Tanıtımı

Amaçları

Üniversitemiz bünyesinde Avrupa ile ilgili konuşmacı etkinlikleri ve tartışma seansları düzenlemek, seçilecek konularda araştırmalar yapmak, makaleler ve raporlar hazırlamak.

Diğer European Horizons şubeleri ile işbirliği yaparak çeşitli projeler üzerinde çalışmak ve hem bölgesel hem de uluslararası ortak konferanslara katılarak Avrupa politikası, iş hayatı, toplumu ve kültürü hakkında bilgilenmek ve başka insanları bilgilendirmek.

'Avrupalı Kimliği' kavramını incelemek, sosyal piyasa ekonomisi konseptini modernize ve reforme etmeye çalışmak, Avrupa'ya entegrasyonun yöntemlerini incelemek, transatlantik ilişkileri derinleştirme yolunda çalışmalar yapmak. 

Faaliyet Alanları

European Horizons Kulübünün bir eğitim ve öğretim yılı içinde yapacağı faaliyetler için European Horizons Kulübü Genel Kurulunda Yıllık Faaliyet Programı oluşturulacak, bu program Üniversite Öğrenci Toplulukları Denetleme ve Koordinasyon Kuruluna (ÜÖTDKK) onaylatıldıktan sonra uygulanabilecektir.

Yönetim

Topluluk/Kulüp Başkanı Deniz AKTAŞ
Topluluk/Kulüp Danışmanı Araştırma Görevlisi Yusuf Gökhan ATAK
Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler)
Kulüp Başkanı Deniz AKTAŞ
Başkan Yardımcısı Bilge Ayperi KEMER
Başkan Yardımcısı Yaman SAYGILI
Sayman Elif AYDIN
Genel Sekreter Kevser Helin ASLANTAŞ
Üye Zülal ERDOĞAN
Üye Mehmet Ali TANKURTLU
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Elif ÜNLÜ
Üye Eda GÜLERLER
Denetleme Kurulu (Asıl Üyeler)
Başkan  Damla MOKAN
Üye Nilsu GÖZÜKARA
Üye Kınar ÖZKARAGÖZ
Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Zeynep SEFER

Topluluk/Kulüp İletişimi

Email: europeanhorizonskulubu@gsu.edu.tr

GALERİ