Topluluk/Kulüp Tanıtımı

Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Topluluğu 2020 yılında faaliyetine başlamıştır. Farklı birimler kanalıyla düzenlemiş olduğu etkinlikler doğrultusunda bünyesine dâhil ettiği üyelerin akademik ve entelektüel kapasitesini artırmayı, analitik düşünme becerilerini geliştirerek bireysel ve toplumsal değişimin öncüsü olmayı hedeflemektedir.

Demokratik ve işbirlikçi yönetişim ilkelerini benimseyen Ekonomi Topluluğu, farklı fikirlerin gölgesinde yaratıcılığı ön plana çıkarmakta ve gençlerin her türlü sahada yer edinmesini temin ederek akademik farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Bu minvalde sosyal bilimler disiplini içerisinde ekonomiyi merkeze almakta ve güncel toplumsal sorunlara zemin hazırlayan olay ve olguların kökenini çeşitli etkinlikler eşliğinde gün yüzüne çıkarmaya gayret etmektedir. Farklı disiplinlerden bireyleri bir araya getirerek uzun bir müddet kapsamlı sosyal teoriden yoksun kalan iktisat literatürüne, geleneksel külliyatın dışında bütünlükçü bir perspektiften yanaşmakta ve böylelikle disiplinler arasında işbirliğine dayalı bir birliktelik sağlamaktadır.

Geleceğin genç ve dinamik dimağlar vesilesiyle şekillendiğinin bilinciyle her türlü sahada aksiyon almayı gaye edinen Ekonomi Topluluğu, düzenlemiş olduğu konferans, seminer ve panellerle öğrencilerin akademik gelişimine hizmet etmekte ve sistematik programlar eşliğinde ayarlanan okuma toplantılarıyla öğrencilerin metodolojik araştırma ve sorgulama becerisi kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

Henüz taze bir yapılanma olmasına rağmen kurulduğu yıldan bugüne birçok faaliyet icra etmeyi başarmıştır. Bununla beraber gittikçe kurumsallaşan kadrosu ve birbirinden kıymetli üyeleriyle etkinlik sahasını geliştirmeye devam etmektedir. Önümüzdeki süreçlerde söz konusu faaliyetlere ilişkin çalışmaları derinleştirerek yalnızca öğrenciler nezdinde değil, aynı zamanda kamuoyunun bütününü kapsayacak çalışmalara imza atmayı hedeflemektedir. Uzun vadede çalıştaylar düzenleyerek faaliyet derinliğini artırmayı ve politik karar alma süreçlerinde genç temsiliyet eksikliğini gidermeyi planlamaktadır.

Amaçları

Mikro düzeyde tüketici ve üretici davranışlarını; makro düzeyde ülkelerin güncel ekonomik görüntüleri, sorunları ve iktisadi tarihleri araştırmak, mezkûr konular üzerinde tartışmak ve yayın yapmak.

Ekonomi alanında uzman kişi ve kurumlar ile işbirliğinde bulunmak; açık oturum, sempozyum söyleşi, konferans ve çalıştay düzenlemek.

Faaliyet Alanları

Ekonomi Topluluğu, üyelerinin ekonomi alanında yetkinlik kazanma alanlarında faaliyet gösterir.

Yönetim

Team Member

Semih YİĞİT

Topluluk Başkanı

Topluluk/Kulüp Başkanı Semih YİĞİT
Topluluk/Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Mustafa USLU
Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler)
Kulüp Başkanı Semih YİĞİT
Başkan Yardımcısı Yavuz Selim ÜNAL
Başkan Yardımcısı Selen GÜLTEKİN
Sayman Beyza ATAMAN
Genel Sekreter Yardımcısı Hatice GÖKTEKİN
Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Dilasa KARAKAYA
Üye Abdulmelik TOPÇİ
Denetleme Kurulu (Asıl Üyeler)
Başkan  Elif Sena ERDOĞAN
Üye Dilasa KARAKAYA
Üye Abdülmelik TOPÇİ
Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
Üye Hatice GÖKTEKİN

Topluluk/Kulüp İletişimi

Email: ekonomitoplulugu@gsu.edu.tr

GALERİ