Tüm Duyurular (189)

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrencilerin; 16.10.2020 tarihine kadar Ek I’deki formda belirtilen işler için, Ek II’ deki Başvuru Formu ile birlikte her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere ilgili birimlere başvurularını yapmaları gerekmektedir. EK-1 EK-2 ...

Duyuruyu Görüntüle

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne istinaden, aşağıda tablo halinde listelenen Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları aşağıdaki gündem ma...

Duyuruyu Görüntüle

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Kızılay YÖK ve MEB Bilgilendirme İçerikleri...

Duyuruyu Görüntüle

Yeni Koronavirüs enfeksiyonu, enfeksiyonun etkeni, bulaşma yolları,enfeksiyondan korunma konularında bilgilendirme...

Duyuruyu Görüntüle

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, Mühendislik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Şubat 2020 Cuma günü 12.00-13....

Duyuruyu Görüntüle

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, Matematik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Şubat 2020 Pazartesi günü 14.30-15.30...

Duyuruyu Görüntüle