Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 19.00-20.00 saatleri arasında  I119 Sınıfında yapılacaktır. 

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış