Matematik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, Matematik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Şubat 2020 Pazartesi günü 14.30-15.30 saatleri arasında Yıldızhan Yayla Salonu’nda yapılacaktır.

Gündem:

  • Açılış ve yoklama
  • Divan teşekkülü
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  • Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış