İktisat Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, İktisat Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 13 Aralık 2019 Cuma günü 13.00-14.00 saatleri arasında Erdoğan Teziç Salonu’nda yapılacaktır. 

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama 
  2. Divan teşekkülü 
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması 
  4. Kulüp Adının Değiştirilmesi 
  5. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi 
  6. Dilek ve Temenniler
  7. Kapanış