Girişimcilik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, Girişimcilik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Ekim 2019 Perşembe günü 18.00-19.00 saatleri arasında Aydın Doğan Salonu’nda yapılacaktır.   

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama 
  2. Divan teşekkülü 
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması 
  4. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi 
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış