Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Olağan Genel Kurullarının Yapılması

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne istinaden, aşağıda tablo halinde listelenen Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere; 29.05.2020 tarihinde, Cuma günü, 09.00-18.00 saatleri arasında Yeni Koronavirüs Salgını (COVID-19 Hastalığı) önlemleri çerçevesinde uzaktan-online biçimde yapılacaktır.

Gündem:

 1. Açılış ve Yoklama 
 2. Divan Teşekkülü
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
 4. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yönetim Kurulunun İbrası
 5. Kulüp 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık Faaliyet Programının Hazırlanması 
 6. Kulüp 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık Bütçe Taslağının Karara Bağlanması 
 7. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi 
 8. Dilek ve Temenniler 
 9. Kapanış 
 1. Bisiklet Kulübü
 2. Blockchain Kulübü
 3. Dans Kulübü
 4. Denizcilik Kulübü
 5. Dijital Dönüşüm Kulübü
 6. Erasmus Kulübü
 7. Fantastik ve Kurgu Topluluğu
 8. Felsefe Kulübü 
 9. Fotoğrafçılık Kulübü
 10. Fransız Edebiyatı Kulübü 
 11. Galatasaraylılar  Kulübü
 12. Gastronomi Kulübü
 13. GençTEMA Topluluğu
 14. Gezi ve Kampçılık Kulübü
 15. Girişimcilik Kulübü
 16. Hukuk Kulübü
 17. İAESTE Kulübü
 18. İEEE 
 19. European Horizons Kulübü
 20. Ekonomi Topluluğu
 21. İletişim Kulübü
 22. İngilizce Tiyatro Topluluğu
 23. İşletme Kulübü
 24. Kadın Çalışmaları Kulübü
 25. Kuir Çalışmalar Kulübü
 26. Moda Kulübü
 27. Matematik Kulübü
 28. Medeniyet Kulübü
 29. Mühendislik Kulübü
 30. Münazara Kulübü
 31. Müzik Kulübü
 32. Permakültür Kulübü
 33. Radyo Kulübü
 34. Robotik Kulübü
 35. Sanat Topluluğu
 36. Sinema Kulübü
 37. Siyaset Bilimi Kulübü
 38. Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübü
 39. Sosyal Bilimler Kulübü
 40. Sosyal Farkındalık Kulübü
 41. Sosyoloji Topluluğu 
 42. Sualtı Kulübü
 43. Tiyatro Kulübü
 44. Toplum Gönüllüleri Kulübü
 45. Uluslararası İlişkiler Öğrencileri Platformu Kulübü
 46. Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Kulübü
 47. Uluslararası Ticari Tahkim Kulübü
 48. Women in Business Kulübü
 49. Yoga Kulübü