Felsefe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Düzenleme Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne istinaden, Felsefe Kulübü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 13/12/2019 Cuma günü 14.00-15.00 saatleri arasında Erdoğan Teziç Salonunda yapacaktır.              

Gündem:

  • Açılış ve yoklama
  • Divan teşekkülü
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  • Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış