Uluslararası Politika Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda Uluslararası Politika Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22/09/2021 20.00-20.45 saatleri arasında Microsoft Teams Platformu üzerinden çevrim içi olarak yapacaktır.

Gündem:

  • Açılış ve yoklama
  • Divan teşekkülü
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  • Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  • Kulüp Danışmanın seçimi
  • Kulüp yıllık faaliyet programının hazırlanması
  • Kulüp çalışma esaslarının belirlenmesi
  • Kulüp yıllık bütçe taslağının karara bağlanması
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış