Toplum Gönüllüleri Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, Toplum Gönüllüleri Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Eylül 2019 Pazartesi günü 08.30-09.30 saatleri arasında Erdoğan Teziç Salonunda yapılacaktır.               

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış