Tiyatro Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, Tiyatro Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Eylül 2019 Perşembe günü 08.30-09.00 saatleri arasında Cep Sineması’nda yapılacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Danışmanının seçimi
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış