Sosyal Farkındalık Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, Sosyal Farkındalık Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3 Şubat 2020 Pazartesi günü 09.00-10.00 saatleri arasında Erdoğan Teziç Salonu’nda yapılacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış