Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübünün 01.12.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne istinaden, Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.12.2020 Salı günü 19.00-20.00 saatleri arasında çevrim içi olarak yapacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama 
  2. Divan teşekkülü 
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Danışman Seçimi 
  5. Dilek ve Temenniler 
  6. Kapanış