Radyo Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda Radyo Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.04.2022 Çarşamba günü 19.00-20.00 saatleri arasında uzaktan (çevrim içi) olarak yapacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Danışmanı Seçimi
  5. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  6. Dilek ve Temenniler
  7. Kapanış