Mühendislik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, Mühendislik Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Şubat 2020 Cuma günü 12.00-13.00 saatleri arasında Mühendislik Kulübü Odasında yapılacaktır. Bahse konu toplantının, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının internet sitesinde duyurulması ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Üniversite Öğrenci Topluluklarını Denetim ve Koordinasyon Kurulu’ndan bir üyenin katılması hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.                                                                                                                     

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama 
  2. Divan teşekkülü 
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Üyelik feshi
  5. Dilek ve Temenniler 
  6. Kapanış