Moda Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda, Moda Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Ekim 2019 Perşembe günü 13.00-14.00 saatleri arasında Yıldızhan Yayla Salonu’nda yapılacaktır. 

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama 
  2. Divan teşekkülü 
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması 
  4. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi 
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış