Medeniyet Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda Medeniyet Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.04.2022 günü 11.00-12.00 saatleri arasında uzaktan (çevrim içi) olarak yapacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Danışmanın Seçimi
  5. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  6. Dilek ve Temenniler
  7. Kapanış