Dijital Dönüşüm Kulübü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne istinaden, Dijital Dönüşüm Kulübü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.11.2020 Salı günü 19.00-20.00 saatleri arasında Online olarak yapacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış