Developer Students Club Öğrenci Topluluğu Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda Developer Students Club Öğrenci Topluluğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 31/08/2021 Salı 20.00-20.45 saatleri arasında Microsoft Teams Platformu üzerinden çevrim içi olarak yapacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış