Atatürkçü Düşünce Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda Atatürkçü Düşünce Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 23/06/2022 Perşembe günü 19.00-19.30 saatleri arasında çevrim içi olarak yapacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi
  5. Kulüp Danışmanının seçimi
  6. Kulüp yıllık faaliyet programının hazırlanması
  7. Kulüp çalışma esaslarının belirlenmesi
  8. Kulüp yıllık bütçe taslağının karara bağlanması
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış