Uluslararası Ticari Tahkim Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda Uluslararası Ticari Tahkim Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 13/03/2022 günü 17.00-19.00 saatleri arasında uzaktan (çevrim içi) olarak yapacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan teşekkülü
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  4. Kulüp Danışmanının belirlenmesi
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış