Dans Kulübü 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

08.09.2016 tarih, 16/08 sayılı Üniversite Senato toplantısında alınan 3 No.lu Karar’la yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne istinaden, Dans Kulübü, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Haziran 2017 Perşembe günü 10.00-11.00 saatleri arasında Cep Sineması'nda yapacaktır.

Gündem:

  • Açılış ve yoklama
  • Divan teşekkülü
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  • 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Yönetim Kurulu’nun ibrası
  • Kulüp 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yıllık faaliyet programının hazırlanması
  • Kulüp 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yıllık bütçe taslağının karara bağlanması
  • Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış